Mikä on Virta


Seuran selkeänä päätavoitteena on paikallisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen lisäämällä jokivarren asukkaiden tietoisuutta ja arvostusta oman kotiseutunsa rikasta kulttuuriperintöä kohtaan. Näihin tavoitteisiin seura pyrkii pääsääntöisesti kahdella eri tavalla. Seura toimii paikallisen kulttuuriperinteen kerääjänä ja tallentajana, niin että perimätieto saadaan talteen ja seuraavien sukupolvien tietoon. Seura haluaa tukea ja edistää myös ns. elävää kulttuuria eli kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastamista sekä paikallisten taiteilijoiden toimintaa. Seura pyrkii laajentamaan koko kulttuurikäsitettä.

Seura haluaa edistää myös Oulujoki-varren kulttuuriin liittyvää julkaisu- ja tutkimustyötä sekä kansalaisten monipuolista kulttuuriharrastamista. Tavoitteena on tukea tasapuolisten kulttuuriharrastusten ulottamista eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien saataville. Seura tulee järjestämään erilaisia tapahtumia, tempauksia ja teemapäiviä kulttuurin saralla kaikissa jokivarren kunnissa.


Liity jäseneksi.

© Virtaseura